Ms. Vũ Thị Quyên

Mình là phụ nữ nên không tìm hiểu nhiều. Thấy ngoài đường có nhiều xe này nên mình qua đại lý xem. Giá cả phù hợp nên mình chọn mua luôn.