Mr. Vũ Thế Lâm

Anh thấy những người mua trước nhận xét xe này tiết kiệm nhiên liệu, ít hỏng vặt và tiền lại vừa tầm nên anh chọn mua. Nhân viên tư vấn lại rất chuyên nghiệp. Anh hài lòng !