Mr. Phạm Thành Trung

Năm trước qua đại lý tham khảo xe. Anh đã định mua xe rồi nhưng vì tài chính chưa đủ nên anh hoãn lại kế hoạch. Năm nay anh mới lấy. Mẫu xe Tucson mới này anh cảm thấy thiết kế đẹp, nhiều tính năng. Quan trọng anh nhìn nó anh thích thì anh mua.