0988437989

Santafe Phiên Bản 2022-Bứt phá tiên phong

1,030,000,000 

Danh mục:

Mô tả

Santafe 2021 mới có 6 phiên bản gồm:

– Santafe Xăng 2.5 Tiêu Chuẩn giá 1 tỷ 030 triệu

– Santafe Xăng 2.5 Đặc Biệt giá 1 tỷ 190 triệu

– Santafe Xăng 2.5 Cao Cấp giá 1 tỷ 240 triệu

– Santafe Dầu 2.2 Tiêu Chuẩn giá 1 tỷ 130 triệu

– Santafe Dầu 2,2 Đặc Biệt giá 1 tỷ 290 triệu

– Santafe Dầu 2.2 Cao Cấp giá 1 tỷ 340 triệu

Back to top